Loading...
Home2019-06-27T10:37:13+00:00

Om Nordic Healing Association

Nordic Healing Association er en fagorganisasjon for tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.

Nordic Healing Association er en nordisk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier. Det viktigste arbeidet er knyttet til kompetanseheving blant utøvere og forståelse for likhetene og forskjellene mellom konvensjonelle og tradisjonelle metoder (skolemedisin og komplementær medisin). Organisasjonen er proaktiv og et rådgivende organ i fagutvikling, utdanning, aktiviteter og spørsmål innen helsefremmende arbeid, tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.

LES MER
Healing
Terapi
Avspenning
Mindfulness/Meditasjon
Naturlig helse

NHA

Fagorganisasjon – 15 år

Nordic Healing Association har strenge opptakskrav og godkjenningsprosedyre som sannsynliggjør healingevnene hos medlemmene, både medfødte og/eller innlærte, fordi NHA ser at det ikke er nok med en interesse for healing, eller at en påstår å ha healingevner. I motsetning til norske healerorganisasjoner som mener at faglige krav ikke skal stilles mener NHA at det skal kreves utdanning med faglig og pedagogisk kvalitetssikring, mentoring og arbeidserfaring for å sikre tjenestene som tilbys. I.

LES MER

Nordic Healing Association

2019-02-08T15:21:04+00:00

FORSKNING

Healing er et område der det trengs mye mer forskning. Det er ikke bevilget offentlige midler til seriøse forskningsprosjekter innenfor dette fagområdet i Norge.

2019-02-08T15:22:04+00:00

ETIKK

Medlemmer i Nordic Healing Association er forpliktet til å vedlikeholde god praksis. Det etiske regelverket poengterer essensielle elementer for god etisk praksis.

2019-02-08T15:22:43+00:00

KLAGEORGAN

Kvalitets- og klageorganet består av 5 medlemmer, hvorav en er leder. Kvalitets- og klageorganet består av medlemmer som selv praktiserer healing og helsefremmende arbeid som metode.

2019-02-08T15:24:30+00:00

ARBEIDSMETODE

Ordet healing er engelsk og betyr å gjøre hel, å gjenopprette helhet. Begrepet helsefremming blir benyttet om all virksomhet som kan påvirke helsen positivt, enten det gjelder trivsels- og overskudds skapende tiltak, eller problemreduserende tiltak.

TV progammer og mediadebatten

Nordic Healing Assosiation følger med på den offentlige debatten om healing som har versert i mediene de siste årene. NHA ønsker debatten velkommen, men mener at den føres på feil premisser. Debatten fremstår som useriøs, ensidig og arrogant. På den andre siden er NHA klar over at det i healingbransjen er useriøse aktører som til en viss grad danner grunnlaget for slike debatter. NHA jobber nettopp for å fremme og kvalitetssikre de tjenestene som tilbys til de som ønsker healing. Dette gjøres gjennom å kreve dokumenterbar utdanning, etikkkurs og arbeidserfaring hos sine medlemmer. NHA deltar gjerne i debatten når den ikke er en del av et underholdnings/humorprogram der “tilfeldige” intervjuobjekter er invitert til å uttale seg som “ekspert” og hvor utfallet allerede er forhåndsbestemt. NHA vil engasjere seg først når debatten er seriøs og behandles med den respekten som fagfeltet fortjener.

0
YEARS | 2004-2019

Nordic Healing Association

Nordic Healing Association er en nordisk fagorganisasjon for healing, friskliv og helsefremmende arbeid.

Kjerneverdier

Nordic Healing Association anerkjenner at følgende kjerneverdier hører til en holistisk praksis. Vår holdning krever at vi inkluderer disse kjerneverdiene i vår daglige praksis og vårt eget liv, enten som behandlere eller klienter.


Respekt: 
vi tar i betraktning andre menneskers idéer, følelser og relasjoner

Åpenhet: Helsevesenet og det helsefremmende arbeidsfeltet trenger aktører / be handlere som er åpne og nysgjerrige

Kompetanse: vi er forpliktet til å holde oss faglig oppdatert til en hver tid

Lidenskap: vi er hjelpsomme og omsorgsulle mot andre mennesker

Ydmykhet: uansett tittel, status og lengden på utdanning anser vi det som viktig med ydmykhet for samspillet mellom kropp, sinn og hva som påvirker deres funksjoner i etthvert individ.

Profesjonalitet: det er viktig med profesjonell praksis innenfor healing fagområdet.

History of Medicine

A Short History of Medicine

I have an earache:

2000 B.C. Here, eat this root.

1000 A.D. That root is heathen. Here, say this prayer.

1850 A.D. That prayer is superstition. Here, drink this potion.

1940 A.D. That potion is snake oil. Here, swallow this pill.

1985 A.D. That pill is ineffective. Here, take this antibiotic.

2000 A.D. That antibiotic is artificial. Here, eat this root.