BLI MEDLEM

BLI MEDLEM2019-02-08T15:18:03+00:00

BLI MEDLEM

Nordic Healing Association

NHA er en fagorganisasjon for mennesker som arbeider med healing, friskliv og helsefremmende arbeid. I det ligger det at NHA jobber for healing, friskliv og helsefremmende arbeid som fag. Du kan bli medlem av NHA og søke om å bli “Registrert Healer MNHA”, slik at du kan registrere deg i Alternativregisteret og få momsfritak. Som medlem vil du som behandler få del i NHA’s kollektive ansvarsforsikring og stemmerett i Årsmøtet, som er NHA’s generalforsamling.

For å bli medlem må du akseptere og forplikte deg til å følge NHA’s etiske retningslinjer, og som utøver er du inneforstått med at din faglige utvikling er en konstant pågående prosess, som du må kunne dokumentere for å kunne opprettholde din eventuelle godkjenning som “Registrert Healer MNHA”.

NHA på sin side vil legge til rette for et minimum for faglig oppdatering gjennom faglige møter eller kursanbefalinger.

Fyll ut elektronisk SØKNADSKJEMA

din søknad skal ha med:

navn, alle kontaktinfo, yrke/titler, bilde
praksis, spesialisering og evt. annen info
relevante utdanningssertifikater/diplomer (skannet)
navn på lærere og antall trenerledede timer må evt. dokumenteres fra opplæringsstedet
dersom dette ikke er spesifisert på sertifikat

Nordic Healing Association har strenge opptakskrav og godkjenningsprosedyre som sannsynliggjør healingevnene hos medlemmene, både medfødte og/eller innlærte, fordi NHA ser at det ikke er nok med en interesse for healing, eller at en påstår å ha healingevner, men at det også kreves utdanning, mentoring og arbeidserfaring for å kvalitetssikre tjenestene som tilbys.

Alle som er utdannet i healing, friskliv og/eller helsefremmende arbeid og som kan dokumentere en strukturert og kvalitetssikret utdanning ved nasjonal eller internasjonal utdanningsinstitusjon av minst 300 timers (årsmøtevedtak mai 2011) varighet er velkommen til å søke medlemskap i Nordic Healing Association. Ved søknaden vennligst send inn skannede kurs/utdanningsbevis. Antall trenerledede undervisningstimer skal være spesifisert på alle kurs/utdanningsbevis. Hvis ikke dette er skrevet på utdanningsbeviset vennligst få en skriftlig bekreftelse fra den respektive læreren og sende inn med din søknad. Som organisasjon har NHA respekt for yrkesaktive healere som har lite eller ingen fagutdanning men som har holdt på lenge og har mye erfaringsbasert kunnskap. Disse kan også søke medlemskap ved å sende inn kopi av firmaattest og regnskapsbevis som er bekreftet av regnskapsfører på minst 5 år med healing/friskliv/helsefremmende arbeid som inntektsbringende kilde.

Medlemmene skal ha en forståelse for at det er viktig å vedlikeholde og oppdatere sine faglige healing evner og kunnskaper. Dette kan gjøres ved å ta del i CPD (Continued Professional Development) så vel nasjonalt som internasjonalt.

Langtidsstrategien er å sikre seriøsitet og profesjonalitet innenfor healing, friskliv og helsefremmende arbeid ikke bare i Norge, men i hele Norden og verden forøvrig. Nordic Healing Association vil bidra til at healing, friskliv og helsefremmende arbeid utvikles i henhold til de høyeste etikk – og kvalitetskrav. Organisasjonen er aktiv i den internasjonale arenaen og tilsluttet Doctor Healer Network og ECHO, European Confederation of Healers and Healing Organisations og British Holistic Medical Association.

Medlemsskap

  • Nordic Healing Association er en fagorganisasjon for healing, friskliv og helsefremmende arbeid
  • Organisasjonen godkjenner søknader og kvalitetssikrer at medlemmene har utdanning og praksis innenfor healing, friskliv og helsefremmende arbeid innen de kan bli medlemmer samt at samtlige forplikter seg etisk i utøvelsen av sitt arbeid
  • Du blir en del av et internasjonalt nettverk av healere som har følgt en strukturert utdanning- og utviklingsreise og som er seriøse og profesjonelle i utøvelsen av healing, friskliv og helsefremmende arbeid
  • Nettverket har visjon for healing, friskliv og helsefremmende arbeid som yrke på lik linje med andre yrkesgrupper
  • Nettverket har medlemmer som har doumentert utdanning i Komplementær og Alternativmedisin. Samtlige er mennesker som arbeider med healing og mange har i tillegg forskjellige tilleggsutdanninger som refleksologi, fotsoneterapi, blomstermedisin, hypnoterapi, urtemedisin, healingmassasje, massasje, aromaterapi, craniosacralterapi, biopati, naturopati, nevro lingvistisk psykologi, coaching, kanalisering, akupunktur, homeopati, kinesiologi, tankefeltterapi, emotional freedom techniques, rosenterapi, gestaltterapi, alexanderteknikken, yoga, pilates, qi gong, tai chi, melchizedek metode, reiki med mer. Alle behandlings- og terapiformer skaper et mangfold og en plattform for utveksling tverrfaglige erfaringer. Mange i nettverket har helsefaglig bakgrunn fra skolemedisin.
  • Nordic Healing Association har eget Kvalitets- og Klageorgan som hjelper og støtter deg hvis du skulle trenge det
  • Nordic Healing Association avholder regelmessige temakvelder og gratis kurs hvor du får mulighet til å lære mer og videreutvikle deg sammen med andre praktiserende healer
  • Nordic Healing Association’s hjemmeside får en egen medlemsseksjon hvor du kan finner tips og råd i forbindelse med å etablere og drive aktiv praksis Det vil bli opprettet et internet forum for fagutveksling
  • Nordic Healing Association har regelmessig kontakt/møter med internasjonale healing organisasjoner
  • Tilgang til know how hos Doctor Healer Network, European Confederation of Healing Organisations (ECHO), og British Holistic Medical Association (BHMA)
  • Du kan benytte Nordic Healing Associations, Doctor Healer Network og ECHOs logoer i din markedsføring
 • Du er Healer i Nordic Healing Association og kan ved dokumentasjon av din utdanning og 100 brukerevalueringer, oppnå tittelen Registrert Healer. Dette gir deg et kvalitetsstempel og fortrinn sammenlignet med andre healere

Kontingent

  • Norsk medlemskontingent er kr 1100,- pr år og inkluderer kollektiv ansvarsforsikring som dekker hele Norden så lenge medlemmet er bosatt i Norge
  • Utenlandsk medlemskontingent er kr 550,- pr år. Utenlandske medlemmer må sørge for eget ansvarsforsikring i det landet de er bosatt
 • Støttemedlemskontingent er kr 200,- pr år
0
YEARS | 2004-2019

Nordic Healing Association

Nordic Healing Association er en nordisk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.

Kjerneverdier

Nordic Healing Association anerkjenner at følgende kjerneverdier hører til en holistisk praksis. Vår holdning krever at vi inkluderer disse kjerneverdiene i vår daglige praksis og vårt eget liv, enten som behandlere eller klienter.


Respekt: 
vi tar i betraktning andre menneskers idéer, følelser og relasjoner

Åpenhet: Helsevesenet og det helsefremmende arbeidsfeltet trenger aktører / be handlere som er åpne og nysgjerrige

Kompetanse: vi er forpliktet til å holde oss faglig oppdatert til en hver tid

Lidenskap: vi er hjelpsomme og omsorgsulle mot andre mennesker

Ydmykhet: uansett tittel, status og lengden på utdanning anser vi det som viktig med ydmykhet for samspillet mellom kropp, sinn og hva som påvirker deres funksjoner i etthvert individ.

Profesjonalitet: det er viktig med profesjonell praksis innenfor healing fagområdet.

History of Medicine

A Short History of Medicine

I have an earache:

2000 B.C. Here, eat this root.

1000 A.D. That root is heathen. Here, say this prayer.

1850 A.D. That prayer is superstition. Here, drink this potion.

1940 A.D. That potion is snake oil. Here, swallow this pill.

1985 A.D. That pill is ineffective. Here, take this antibiotic.

2000 A.D. That antibiotic is artificial. Here, eat this root.