KURS/UTDANNING

KURS/UTDANNING2019-02-08T15:18:51+00:00

KURS/UTDANNING

Nordic Healing Association

Healing som bransje er stadig under “lupen”. Nordic Healing Association mener at regler trengs for strukturert utdanning med fokus på etikk og kvalitetssikring av lærere og kurstilbydere.

NHA har egen søknadsprosedyre for godkjenning av kurs og utdanning i healing og etikk og stiller krav til kvalitetssikring av kurs/utdanningsholdere og undervisningsopplegg. Dette på grunn av de store og sprikende kvalitetsforskjellene i opplæring. Medlemmer som ønsker å skape healingkurs som anbefales av NHA kan søke kvalitetssikring ved å be om å få tilsendt søknadsskjema. Skjemaet fylles ut og returneres elektronisk til styret. Styret/fagutvalget vil ved første anledning gjennomgå søknaden og du vil få tilbakemelding. Når kurs/utdanning er NHA godkjent kan dette benyttes i markedsføring. Søker av kurs og utdanninger plikter å markedsføre disse på oppdaterte/vedlikeholdte websider og NHA vil linke til disse. Utdanning godkjennes for 5 års periode, kurs for 3 års periode.

Påkrevet dokumentasjon for godkjenning av utdanning i healing er blant annet som følgende:

1) Kopi av firmaattest fra Brønnøysund

2) Oversikt over studiemodulene

3) Beskrivelse av avsluttende skriftlig arbeid eller avhandling med studentinstruksjoner

4) Fagplan eller faglig spesifikasjon av utdanningen/kurset

5) Kopi av de etiske reglene

6) Kopi av endelig diplom, sertifikat, kursbevis eller vitnemål for utdanningen/kurset

7) Beskrivelse av eventuell undervisning i kosttilskudd eller produkter hvis det forekommer

8) Bekreftelse fra Brønnøysund over styret for opplæringsstedet

9) Kopi av pensumliste og utdanningsmateriell

10) Kopi av dokumentasjon for healing (healingbehandlingsskjema) for utdanningen/kurset

Er du NHA medlem og lurer på noe ang. godkjenning av dine kurs, ta kontakt på mail post@nordichealingassociation.com

0
YEARS | 2004-2019

Nordic Healing Association

Nordic Healing Association er en nordisk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.

Kjerneverdier

Nordic Healing Association anerkjenner at følgende kjerneverdier hører til en holistisk praksis. Vår holdning krever at vi inkluderer disse kjerneverdiene i vår daglige praksis og vårt eget liv, enten som behandlere eller klienter.


Respekt: 
vi tar i betraktning andre menneskers idéer, følelser og relasjoner

Åpenhet: Helsevesenet og det helsefremmende arbeidsfeltet trenger aktører / be handlere som er åpne og nysgjerrige

Kompetanse: vi er forpliktet til å holde oss faglig oppdatert til en hver tid

Lidenskap: vi er hjelpsomme og omsorgsulle mot andre mennesker

Ydmykhet: uansett tittel, status og lengden på utdanning anser vi det som viktig med ydmykhet for samspillet mellom kropp, sinn og hva som påvirker deres funksjoner i etthvert individ.

Profesjonalitet: det er viktig med profesjonell praksis innenfor healing fagområdet.

History of Medicine

A Short History of Medicine

I have an earache:

2000 B.C. Here, eat this root.

1000 A.D. That root is heathen. Here, say this prayer.

1850 A.D. That prayer is superstition. Here, drink this potion.

1940 A.D. That potion is snake oil. Here, swallow this pill.

1985 A.D. That pill is ineffective. Here, take this antibiotic.

2000 A.D. That antibiotic is artificial. Here, eat this root.