OM NHA

OM NHA2019-02-08T15:32:31+00:00

OM NHA

Nordic Healing Association

Nordic Healing Association er en nordisk fagorganisasjon for healing, friskliv og helsefremmende arbeid. Det viktigste arbeidet er knyttet til kompetanseheving blant utovere og forståelse for likhetene og forksjellene mellom konvensjonelle og tradisjonelle metoder (skolemedisin og komplementær medisin). Organisasjonen er proaktiv og et rådgivende organ i fagutvikling, utdanning, aktiviteter og spørsmål om healing, friskliv og helsefremmende arbeid.

Nordic Healing Association er en selvstendig hovedorganisasjon som står på egne ben, tilhører inget trossamfunn, er partipolitisk nøytral, og mottar ikke noen form for statlig støtte eller annen form for tilknytning til andre norske organisasjoner. Organisasjonen ser det som en fordel å kunne arbeide på et internasjonalt plan med organisasjoner i land der healing, friskliv og helsefremmende arbeid som fagområde har kommet lengre enn i Norge. NHA vil sikre medlemmer et størst mulig nettverk og informasjon om healing, friskliv og helsefremmende arbeid på et internasjonalt plan. Nordic Healing Association er av Helsedirektoratet Registrert som utøverorganisasjon i medhold av forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling.

Bakgrunnshistorie

På slutten av 1990 tallet var det et stadig pressende behov i healermiljøet i Norge for etablering av en organisasjon man kunne ha større tillit til. Eksisterende interesseorganisasjon(er) innenfor healing var preget av mye turbulens, ustabilitet og lave krav til medlemskap/godkjenning. Nordic Healing Association ble grunnlagt som fagorganisasjon i 2004 med formål å stille krav til healere; ryddighet, struktur og høyere etisk bevissthet blant utøvere. Samtlige medlemmer i NHA har dokumenterte faglige kunnskaper, inkludert anatomi, fysiologi, etikk, helsefremmende kommunikasjonsferdigheter og formidling av selvhjelpsverktøy, i tillegg til naturlige healingevner.

NHA har strenge opptakskrav og godkjenningsprosedyre som sannsynliggjør healingevnene hos medlemmene, både medfødte og/eller innlærte. NHA ser at det ikke er nok med en interesse for healing, eller at en påstår å ha healingevner, kommer fra en familielinje med healere eller en kultur med healingtradisjoner. Det godtas heller ikke at man har blitt “undervist direkte fra den andre siden”. Medlemskap i NHA krever strukturert utdanning, mentoring og dokumentert arbeidserfaring for å kvalitetssikre tjenestene som tilbys.

Nordic Healing Association anser ikke healing som alternativ eller erstatning for konvensjonelle medisin (skolemedisin). Healing er komplementær, supplerende og helhetlig. NHA medlemmer stiller ikke- og behandler ikke spesifikke diagnoser.

I tillegg til et minimum av 300 timers strukturert utdanning, som inkluderer kunnskapskrav om anatomi og fysiologi og praksis. Organisasjonen sikrer kvalitet, etikk, kompetanse og holdninger for utøvelse av healing.

Nordic Healing Association arbeider for å:

  • Fremme forståelsen for, og utbredelsen av healing og friskliv som fag
  • Fremme krav om strukturert utdanning og høye standarder og kvalitetssikring blant utøvere av healing og friskliv
  • Bidra til å fremme og integrere en holistisk og helsefremmende tankegang
  • Sikre at healingarbeidet utføres på en faglig og etisk forsvarlig måte
  • Øke aksept og bevissthet for healing og friskliv som en seriøs helsefremmende behandlingsform
  • Bygge et nettverk av mennesker involvert og utdannet i healing, friskliv og helsefremmende/helseforebyggende arbeid
  • Kvalitetssikre kurs/utdanning/opplæring om og i healing
  • Plassere ’helse’ på sakslisten til de bestemmende organer på alle områder og nivåer”
 • Å skape et støttende miljø – ”helsefremmende arbeid skaper leve- og arbeidsforhold som er trygge, stimulerende, tilfredsstillende og trivelige”

Vi ser at, som healere, kan vi tilby noe annerledes til mennesker, i tillegg til skolemedisinen. Vi ser å mennesket som en helhet. Vi kan hjelpe til med å forebygge helsen, ved å gi hjelp til selvhjelp, og dermed redusere bruk av sykemeldinger. Hvem som helst kan i dag kalle seg healer , og NHA vil sikre at vi har healere med kompetanse, kvalitet og etiske holdninger.Vi er medlem av: ECHO; European Confederation of Healing Organisations og Doctor-Healer Network

Alle healere og dem som arbeider med helsefremmende arbeid tilknyttet NHA er forpliktet til å overholde et etisk regelverk, yrkesetiske regler og til faglig oppdatering for å kvalitetssikre sine tjenester. Healeren forplikter seg til å følge med de siste endringene og spørsmålene på internasjonalt plan.

Det finnes mer tilgjengelig informasjon på internet, som er et tilbud til aktive medlemmer av NHA. Ta kontakt hvis du er utdannet innenfor healing og ønsker medlemskap i NHA.

0
YEARS | 2004-2019

Nordic Healing Association

Nordic Healing Association er en nordisk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.

Kjerneverdier

Nordic Healing Association anerkjenner at følgende kjerneverdier hører til en holistisk praksis. Vår holdning krever at vi inkluderer disse kjerneverdiene i vår daglige praksis og vårt eget liv, enten som behandlere eller klienter.


Respekt: 
vi tar i betraktning andre menneskers idéer, følelser og relasjoner

Åpenhet: Helsevesenet og det helsefremmende arbeidsfeltet trenger aktører / be handlere som er åpne og nysgjerrige

Kompetanse: vi er forpliktet til å holde oss faglig oppdatert til en hver tid

Lidenskap: vi er hjelpsomme og omsorgsulle mot andre mennesker

Ydmykhet: uansett tittel, status og lengden på utdanning anser vi det som viktig med ydmykhet for samspillet mellom kropp, sinn og hva som påvirker deres funksjoner i etthvert individ.

Profesjonalitet: det er viktig med profesjonell praksis innenfor healing fagområdet.

History of Medicine

A Short History of Medicine

I have an earache:

2000 B.C. Here, eat this root.

1000 A.D. That root is heathen. Here, say this prayer.

1850 A.D. That prayer is superstition. Here, drink this potion.

1940 A.D. That potion is snake oil. Here, swallow this pill.

1985 A.D. That pill is ineffective. Here, take this antibiotic.

2000 A.D. That antibiotic is artificial. Here, eat this root.