ALTERNATIVREGISTERET2019-02-08T15:24:44+00:00

Project Description

ALTERNATIVREGISTERET

BLI MEDLEM

ALTERNATIVREGISTERET

BLI MELDEM

Nordic Healing Association (NHA)

Registrering i Alternativregisteret

Nordic Healing Association er Registrert som utøverorganisasjon av Helsedirektoratet.

Hvis du som NHA medlem vil melde deg inni Alternativregisteret i Brønnøysund kan du få MVA fritak for healingbehandlinger. Det er kun utøvere som er medlem i en Registrert utøverorganisasjon som kan registreres i Alternativregisteret.

Alle NHA medlemmer som kan dokumentere inntektsbringende næringsvirksomhet innenfor Healing kan registrere seg i Alternativregisteret som Registrert Healer MNHA og oppnå momsfritak.

Før registrering i Alternativregisteret skal det fremlegges bevis på gjennomført NHA Registrert etikkurs.

Som medlem i NHA forplikter du deg til å gjennomføre et NHA Registrert etikkurs i løpet av de førstkommende 12 mnd, såfremt du ikke har tatt dette i forkant av medlemskapet som en del av din utdanning.

Som NHA medlem forplikter du deg til å fornye ditt etikkurs hvert 3. år.

For å registrere deg gjør du følgende:

  1. Gå inn på websiden til Brønnøysund og Alternativregisteret link.
  2. Fyll ut skjemaet link og signere.
  3. Organisajonsnummer oppgis på skjemaet, enten eget eller bedriftens der du er ansatt.
  4. Hvis du er ansatt må du har i tillegg bevis på ansettelsesforholdet. NB Bedriften må drive innenfor healing.
  5. Kun behandlingsform “Healing” skal skrives på skjemaet.
  6. Kryss av på skjemaet at du vedlegger medlemsbevis og bevis på kollektiv ansvarsforsikring.
  7. Send skjemaet til NHA v/Melinda Merunada, PB 18 Bygdøy, 0211 Oslo
  8. NHA utsteder medlemsbevis, bekreftelse på kollektiv ansvarsforsikring (gjelder ikke støttemedlemmer) til din postaddresse.
  9. Signer ansvarsforsikringen og send inn alle papirer (skjemaet, medlemsbevis og ansvarsforsikringsbevis) til Brønnøysundregisterene, Registeret for utøvere av alternativ behandling, 8910 BRØNNØYSUND.
  10. Svar på din søknad komme direkte fra Brønnøysund til din postadresse med vedlagt faktura for registrering kr. 500,-.
0
YEARS | 2004-2019

Nordic Healing Association

Nordic Healing Association er en nordisk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.

Kjerneverdier

Nordic Healing Association anerkjenner at følgende kjerneverdier hører til en holistisk praksis. Vår holdning krever at vi inkluderer disse kjerneverdiene i vår daglige praksis og vårt eget liv, enten som behandlere eller klienter.


Respekt: 
vi tar i betraktning andre menneskers idéer, følelser og relasjoner

Åpenhet: Helsevesenet og det helsefremmende arbeidsfeltet trenger aktører / be handlere som er åpne og nysgjerrige

Kompetanse: vi er forpliktet til å holde oss faglig oppdatert til en hver tid

Lidenskap: vi er hjelpsomme og omsorgsulle mot andre mennesker

Ydmykhet: uansett tittel, status og lengden på utdanning anser vi det som viktig med ydmykhet for samspillet mellom kropp, sinn og hva som påvirker deres funksjoner i etthvert individ.

Profesjonalitet: det er viktig med profesjonell praksis innenfor healing fagområdet.

History of Medicine

A Short History of Medicine

I have an earache:

2000 B.C. Here, eat this root.

1000 A.D. That root is heathen. Here, say this prayer.

1850 A.D. That prayer is superstition. Here, drink this potion.

1940 A.D. That potion is snake oil. Here, swallow this pill.

1985 A.D. That pill is ineffective. Here, take this antibiotic.

2000 A.D. That antibiotic is artificial. Here, eat this root.