FORSKNING2019-02-08T15:21:04+00:00

Project Description

FORSKNING

BLI MEDLEM

VEDTEKTER

BLI MEDLEM

Nordic Healing Association (NHA)

Healing er et område der det trengs mye mer forskning. Det er ikke bevilget offentlige midler til seriøse forskningsprosjekter innenfor dette fagområdet i Norge. Nordic Healing Association ønsker å samle forskning fra fagområdet

Her er link til en omfattende database med artikler og prosjekter 
samlet av den amerikanske legen og psykiateren Dr Daniel Benor. Benor har forfattet mange bøker og artikler på fagområdet og er grunnlegger av Doctor Healer Network i Storbritannia.

Call for Action deklarasjon fra Europa Parlamentet på Komplementær og Alternativ Medisin (KAM).

0
YEARS | 2004-2019

Nordic Healing Association

Nordic Healing Association er en nordisk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.

Kjerneverdier

Nordic Healing Association anerkjenner at følgende kjerneverdier hører til en holistisk praksis. Vår holdning krever at vi inkluderer disse kjerneverdiene i vår daglige praksis og vårt eget liv, enten som behandlere eller klienter.


Respekt: 
vi tar i betraktning andre menneskers idéer, følelser og relasjoner

Åpenhet: Helsevesenet og det helsefremmende arbeidsfeltet trenger aktører / be handlere som er åpne og nysgjerrige

Kompetanse: vi er forpliktet til å holde oss faglig oppdatert til en hver tid

Lidenskap: vi er hjelpsomme og omsorgsulle mot andre mennesker

Ydmykhet: uansett tittel, status og lengden på utdanning anser vi det som viktig med ydmykhet for samspillet mellom kropp, sinn og hva som påvirker deres funksjoner i etthvert individ.

Profesjonalitet: det er viktig med profesjonell praksis innenfor healing fagområdet.

History of Medicine

A Short History of Medicine

I have an earache:

2000 B.C. Here, eat this root.

1000 A.D. That root is heathen. Here, say this prayer.

1850 A.D. That prayer is superstition. Here, drink this potion.

1940 A.D. That potion is snake oil. Here, swallow this pill.

1985 A.D. That pill is ineffective. Here, take this antibiotic.

2000 A.D. That antibiotic is artificial. Here, eat this root.