ORGANISASJON OG REGELVERK2019-06-27T10:36:20+00:00

Project Description

ORGANISASJON OG REGELVERK

BLI MEDLEM

ORGANISASJON OG REGELVERK

BLI MEDLEM

Nordic Healing Association (NHA)

Nordic Healing Association er en nordisk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier. Organisasjonen ledes av et styre, med støtte fra et Kvalitets- og klageorgan og et Fagutvalg.

NHA’s virksomhet er forankret i vedtektene med vedlegg:

Vedtektene er i sin helhet tilgjengelig for innloggede medlemmer. Vedtektene kan også oversendes ved forespørsel.

NHA drives på frivillig basis, og følgende personer er i valgt inn av årsmøtet eller styret:

Styrets sammensetning: NB samtlige er praktiserende NHA registrerte healere

Styret:

Melinda Merunada (styreleder), PhD, Master of Medical Science, Master of Psychology, Master in Public Health Sciences, Master in Adult Education, Fysioterapeut, Helsecoach, Registrert Healer, Certified NLP Master Trainer

Lena Kallander, (nestleder) Registrert Healer, NLP Master Practitioner

Gillian Godtfredsen PhD i Holistic Life Coaching, M.Sc., Rektor/Helsecoach/NLP Master Trainer, Registrert Healer

Bjørg Neverdal, Tannlege, Registrert Healer, Tannlege, NLP Master Practitioner
vara: Lotte Leirvik Huseby, Registrert Healer

Kvalitets- og klageorgan

Inger Lise Sætren, Advokat/Sosionom/Helsecoach/NLP Trainer (leder)

Fagutvalg

Melinda Merunada (leder), Bjørg Neverdal

Æresmedlemmer: Gillian Godtfredsen, Melinda Merunada, Doris Henriksen

Post til Nordic Healing Association sendes til:

Nordic Healing Association
PB 18 Bygdøy
0211 Oslo

Post til Kvalitets- og klageorganet sendes til:

NHA Kvalitets- og klageorgan
v/ advokat Inger Lise Sætren

Leiv Eirikssons gate 9

0271 Oslo

kun skriftlige henvendelser

Medlemmer kan få mva-fritak ved registrering i Alternativregisteret.

0
YEARS | 2004-2019

Nordic Healing Association

Nordic Healing Association er en nordisk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.

Kjerneverdier

Nordic Healing Association anerkjenner at følgende kjerneverdier hører til en holistisk praksis. Vår holdning krever at vi inkluderer disse kjerneverdiene i vår daglige praksis og vårt eget liv, enten som behandlere eller klienter.


Respekt: 
vi tar i betraktning andre menneskers idéer, følelser og relasjoner

Åpenhet: Helsevesenet og det helsefremmende arbeidsfeltet trenger aktører / be handlere som er åpne og nysgjerrige

Kompetanse: vi er forpliktet til å holde oss faglig oppdatert til en hver tid

Lidenskap: vi er hjelpsomme og omsorgsulle mot andre mennesker

Ydmykhet: uansett tittel, status og lengden på utdanning anser vi det som viktig med ydmykhet for samspillet mellom kropp, sinn og hva som påvirker deres funksjoner i etthvert individ.

Profesjonalitet: det er viktig med profesjonell praksis innenfor healing fagområdet.

History of Medicine

A Short History of Medicine

I have an earache:

2000 B.C. Here, eat this root.

1000 A.D. That root is heathen. Here, say this prayer.

1850 A.D. That prayer is superstition. Here, drink this potion.

1940 A.D. That potion is snake oil. Here, swallow this pill.

1985 A.D. That pill is ineffective. Here, take this antibiotic.

2000 A.D. That antibiotic is artificial. Here, eat this root.